بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل موجر  )

 

تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسویه آب و برق و گاز و تلفن

(مشخصات کامل مستاجر )

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

طی اجاره نامه عادی (یا رسمی) مورخ  .........   یک آپارتمان به مساحت .........متر مربع را به آدرس..................... .....و به پلاک ثبتی شماره ...... از اینجانب اجاره نموده اید .با توجه به اینکه طبق قرارداد می بایست در تاریخ   ........به علت انقضاء‌مدت ملک موصوف را تخلیه می کردید ، و‌از تخلیه ملک امتناع نموده اید و همچنین  از انقضاء‌قرارداد تا این تاریخ ...........   از پرداخت اجاره خودداری کرده اید لذا از شما تقاضای تخلیه ملک مورد نظر و اجاره معوقه را دارم .در ضمن پس از ابلاغ این اظهار نامه به شما ..........روز  فرصت داده می شود ملک مورد نظر را تخلیه و به پرداخت اجاره معوقه و تسویه آب و برق و گاز  و تلفن اقدام نمایید و در غیر این صورت از طرق مراجع قضایی اقدام خواهم کرد .

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.