نمونه اظهارنامه تقاضای بازگشت به منزل و تمکین از سوی همسر

        

بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات زوج)

 

تقاضای بازگشت به منزل و تمکین از سوی همسر

(مشخصات زوجه)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

جنابعالی به استناد عقد نامه شماره .........تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره   ...........    شهرستان  ........     زوجه شرعی و دائمی اینجانب می باشید . مدتیست که از تاریخ  ......  الی تاریخ   ............  بدون داشتن دلیل موجه قانونی و همچنین کسب رضایت از اینجانب اقدام به ترک  منزل نموده اید . از آنجا که معتقدم اختلافات خانوادگی صرفا با پنجه قدرت تدبیر و تامل زوجین حل و فصل می گردد و قهر و کشمکش بجز افزودن بر میزان تنش و کدورت فی مابین هیچ چیز را به ارمغان نمی آورد، لذا از شما می خواهم تا ضمن بازگشت به منزل  موجبات پریشانی و تکدر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نیاورید . ضمناً چنانچه به فاصله گذشت یک هفته از تاریخ رویت این اظهار نامه تصمیم قطعی خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ نمایید ، مطابق مقررات ، ناشزه محسوب از پرداخت نفقه محروم خواهید شد .

 

 

و السلام

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ 

 

خلاصه پاسخ

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.