نمونه اظهار نامه مالیات بر ارث

        

بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

  

 

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با کمال احترام به عرض می رساند :

اینجانبان وراث متوفی با نام ...... شماره ملی ...... شماره شناسنامه ...... محل صدور شناسنامه ...... نام پدر ...... تابعیت ...... تاریخ فوت ....... (در صورت داشتن شماره اقتصادی یا بازرگانی قید شماره اقتصادی)که می باشیم، و مشخصات وراث مطابق با فهرست پیوستی می باشد؛ متوفی دارای ماترک بوده و به منظور تقسیم ترکه میان وراث به موجب این اظهارنامه و تعیین مالیات بر ارث، فهرست ماترک و دارایی متوفی را به عرض می رسانیم. ایشان دارای دو باب منزل مسکونی به آدرس ...... و ...... و شماره ثبتی ...... و ...... و نیز دو دستگاه اتومبیل از نوع ...... و ...... به شماره شهربانی ...... و ...... و همچنین حساب بانکی به ارزش ....... ریال می باشد. ضمناً اظهارنامه حاضر در کمال صحت و حسن صداقت توسط وراث تأیید و به امضای اینجانبان می رسد. حال تقاضامندیم که مراتب جهت تعیین میزان مبلغ مالیات بر ارث مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه را به اطلاع اینجانبان برسانید.

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.