فهرست دفاتر ازدواج و طلاق شهرکرد (11 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 56 شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:سیدمحمود جزائری سورشجانی

آدرس:شهرکرد خیابان ولیعصر پائین تر از امام زاده پاساژ خیام طبقه سوم - کد پستی: 3418644585

دفتر ازدواج و طلاق شماره 76 شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:ابوالقاسم رئیسی نافچی

آدرس:شهرکرد بالاتر از چهارراه فردوسی مقابل آزمایشگاه مرکزی - کد پستی: 8816775489

دفتر ازدواج و طلاق شماره 56 شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:سیدمحمود جزائری سورشجانی

آدرس:شهرکرد خیابان ولی عصر پاساژ خیام - کد پستی: 8816873357

دفتر ازدواج و طلاق شماره 49 شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:رمضان اسدی اردلی

آدرس:شهرکرد.چهارراه فردوسی.روبروی دبستان 22بهمن طبقه فوقانی نساجی مازندران - کد پستی: 8817736518

دفتر ازدواج و طلاق شماره 106 شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:

آدرس:شهرکرد روستای هارونی - کد پستی:

دفتر ازدواج و طلاق شماره 64 شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:حبیب الله بهمنی قائدی

آدرس:شهرکرد ، خیابان مولوی ، روبروی آزمایشگاه مرکزی پلاک 397

دفتر ازدواج و طلاق شماره 38 شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:سیدعزیزالله میراحمدی باباحیدری

آدرس:شهرکرد تقاطع خیابان مولوی و فردوسی جنب پاساژ علی نژاد روبروی آزمایشگاه - کد پستی: 8815698998

دفتر ازدواج و طلاق شماره 46 شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

سردفتر:فضل الله دانشفر

آدرس:خیابان فردوسی روبروی مسجدنونبش کوچه 18 - کد پستی: 8816875759