مانتو فروشی که با نصب یک نوشته پشت شیشه مغازه خود به اتباع افغانستان توهین کرده بود پس از ابراز ندامت از بازداشت آزاد شد.

 

manto.jpg (45 KB)

 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد خاطرنشان کرد این فرد که به لحاظ توهین به اتباع افغانستانی یک روز بازداشت شده بود، با ابراز پشیمانی و ندامت، مدعی شد که نسبت به جبران عمل زشت خود اقدام خواهد کرد. بنابراین در قرار تعلیق، متهم به عذرخواهی از اتباع افغانستانی در فضای مجازی، ارائه تخفیف ویژه به اتباع این کشور ظرف مدت سه ماه، درج موضوع تخفیف با نصب بنر و انجام پژوهش در خصوص سابقه تاریخی رابطه دوستی بین ایران و افغانستان مکلف شد.