غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دیشب مورخ نهم تیر ماه در گفت و گویی با برنامه جهان آرا از موضوعاتی همچون اصلی بودن رویکرد تحول در روش و ساختار، بازگشت قضات شاغل در حوزه های ستادی به واحد های قضایی، اراده دستگاه قضایی در مورد حذف عنصر نامطلوب و کارامد صحبت کرد.
 
 
sokhangoo.png (312 KB)
 
 
وی همچنین درباره پرونده حادثه شیراز اضافه کرد:" در دوره جدید با رویکرد نگرش بسیار وسیع به حقوق عامه خواهیم پرداخت، این موضوع در قالب دو رویکرد خواهد بود، رویکرد اول این که در حوادث رخ داده مانند حوادث ناشی از سیل در استان‌های مختلف، عوامل مقصر شناسایی شوند و به تناسب آن مورد بازخواست و تعقیب قرار بگیرند و رویکرد دوم این که در کنار این عوامل، زمینه ها نیز شناسایی شوند و با انعکاس آن به دستگاه‌های ذیربط از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنیم، برای مثال در حاثه سیل شیراز کار کارشناسان نشان داد چهار نفر از شهرداران دوره‌ های مختلف در تکوین این حادثه نقش داشته اند./میزان