WhatsApp Image 2019-07-08 at 14.56.49.jpeg (47 KB)
 
دادستان کل کشور، حجت الاسلام منتظری در مراسم معارفه دادستان مرکز استان زنجان ابتدا ضمن اشاره به وظیفه مهم دادستان گفت:" این وظیفه دادستان است که برخورد با مراجعین به گونه‌ای باشد که هرکسی در حقش ظلم شده راحت بتواند طرح شکایت کند و حق وی گرفته شود یا رضایتش جلب شود." وی درباره مبارزه با فساد اذعان داشت:"عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد در درون خودش بیش از گذشته جزم شده است و از هیچ فسادی در دستگاه قضایی چشم پوشی نخواهیم کرد، دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد کمر را محکم بسته است. از همه مسئولین نیز می خواهیم در راستای مبارزه با فساد در دستگاه‌های خود با قوه قضاییه و حراست‌ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همکاری بیش از پیش داشته باشند و اجازه ندهند عناصر فاسد، موریانه وار در داخل دستگاه تحت مدیریتشان پایه‌های آن دستگاه را بپوسانند. حتی مردم هم در مبارزه با فساد نقش دارند، از آنها می‌خواهم اگر از فساد در دستگاه‌ها آگاه شدند گزارش کنند، همگی باید تلاش کنیم تا جامعه از فساد مبرا شود."/ایلنا