مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در مورد مزیت های اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توضیحاتی ارائه کرد.
 
 
edalatjadid.jpeg (58 KB)
 
 
محمد حسن پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری عصر دیروز (دوشنبه) طی گفت و گویی با خبرگزاری ایرنا، ضمن اشاره به این طرح بیان کرد: مطابق این طرح، نحوه فعالیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر خواهد کرد. دیوان عدالت اداری، مرجع قضائی تخصصی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و مراجع اداری است و هم اکنون مقدار انبوهی از پرونده ها با موضوعات متنوع در دیوان مطرح است که با اصلاح قانون تعداد ورودی پرونده ها و زمان رسیدگی کاهش می یابد و از اطاله دادرسی جلوگیری می شود. قرار است در اصلاح قانون دو نوع ترکیب هیأت عمومی برای رسیدگی به شکایتها ایجاد شود و این پیشنهاد میتواند در روند رسیدگی هیات عمومی تسریع ایجاد کند. طرح شکایت الکترونیکی، روند رسیدگی پرونده ها در هیأت عمومی، اجرای سریع و قاطع  آرای هیأت عمومی، سازو کارهای لازم برای صدور و اجرای دستور موقت در شعب دیوان و هیأت های تخصصی و پیش بینی ضمانت اجراهای دقیق و الزام آور، از جمله مواردی است که در اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است./ ایرنا