رئیس پلیس پایتخت: از مسئولان قضایی می‌خواهیم که به مساله ترافیک ورود کرده، دستگاه‌های کم کار در این حوزه را مواخذه کنند
 
 
dood.jpeg (49 KB)
 
 
حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت، در رابطه با مباحث مطرح شده درباره آلودگی هوای تهران بیان کرد:‌ واقعیت این است که لازم است برای کنترل ترافیک هم‌افزایی بیشتری داشته باشیم. برخورد با خودروهای دودزا با جدیت از سوی پلیس ادامه دارد اما توپ را در زمین همدیگر انداختن، مشکلی از مردم حل نمی‌کند. بخشی از ترافیک در تهران به حجم و تعداد خودروها باز می‌گردد، در آخرین جلسه شورای ترافیک شهر تهران مسائل و نکاتی مطرح شد اما متاسفانه در مورد رسیدگی به وضعیت ترافیک، همدلی و تحرکی زیادی وجود ندارد و بیشتر در جلسات بحث‌ های تکراری مطرح می‌گردد، جلسات سمبلیک و تکراری و حرف‌های انتزاعی باید به جلسات و سخنان کارشناسی بدل شود و دستگاه‌های بگویند که چه اقدامی برای کاهش آلودگی هوا انجام داده‌اند. مسئولین برای بهبود وضعیت ترافیک و آلودگی هوا در سالهای اخیر چه کار کرده اند؟ غیر از این بوده که در هنگام آلودگی هوا منتظر باد و باران هستیم؟ از مسئولان قضایی می‌خواهیم که به مساله ترافیک ورود و دستگاه‌های کم کار در این حوزه را مواخذه کنند. مساله ترافیک تهران راه حل دارد، باید تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول پای کار بیایند. پلیس هم پای کار است اما مشکلات کار نیز باید از سوی دستگاه های مربوطه حل شود./ ایسنا