qanon.jpeg (53 KB)
 
 
معاون حقوقی قوه قضاییه از تهیه و تدوین لایحه اصلاح کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی با رویکرد قابل گذشت بودن بسیاری از جرایم، تا نیمه نخست سال آینده خبر داد.
محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه رابطه با این موضوع بیان کرد: درباره تأثیر جرایم غیرقابل گذشت، در برقراری نظم عمومی در جامعه تردیدی نیست؛ اما این امر به این معنا نیست که همه‌ جرایم را غیرقابل گذشت بدانیم. در بسیاری از موارد، جرایم از جمله جرایم اقتصادی مانند سرقت، اختلاس، خیانت در امانت و پرونده‌های کلاهبرداری جزئی از دیدگاه شرع مقدس اسلام، قابل گذشت هستند. هم اکنون 1600 عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات کشور وجود دارد؛ هیچ نظام قضایی در دنیا، با این میزان عنوان مجرمانه روبرو نیست. این در حالی است که از میان این تعداد عناوین مجرمانه، تنها 30 عنوان جرایم مهم را در بر می‌گیرد. مثلا  پارسال 350 هزار پرونده مربوط به رانندگی بدون گواهینامه در قوه قضاییه تشکیل شد که دادگاه اکثرا، حکم به جریمه نقدی داد؛ با توجه به اینکه اینگونه موارد را یک کمیسیون در نیروی انتظامی یا شورای حل اختلاف نیز می‌تواند رسیدگی کند، ضرورت کاهش عناوین مجرمانه بیش از پیش آشکار می‌شود./ ایرنا