raees.jpeg (61 KB)
 
 
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جمع قضات در اصفهان بیان کرد: از سراسر کشور آماری در مورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند، گرفتم؛ هنگامیکه پرسیدم چرا یک ساعت زندان، در پاسخ گفتند: قرار صادر کردیم تا برود و وثیقه بیاورد.
وی اضافه کرد: چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا سند یا کفالتش را بیاورد. نباید به زندان انداختن آسان باشد. من آمار سراسری دارم که نشان می‌دهد از یک ساعت تا یک یا دو روز فرد را نگه داشته‌اند در زندان تا برود وثیقه بیاورد. کسی  به زندان رفت، آثار منفی خود را به همراه دارد. (منبع خبر: ایسنا)