حقوقدان سید مهدی حجتی گفت: براساس اصل 35 قانون اساسی همه مردم حق دارند در تمام دادگاه ها وکیل داشته باشند و بر این اساس ضروری است که وکیل منتخب شهروندان از استقلال لازم برای اعمال حق دفاع موکلان خود برخوردار باشد.

 

57842920.jpg (69 KB)

 

سید مهدی حجتی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا مرکز همزمان با سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری بیان کرد: استقلال وکیل و کانون وکلا در ارتباط کامل با حق دفاع شهروندان قرار دارد و مصداق یکی از حقوق اساسی شهروندان است. در واقع حق داشتن کانونهای مستقل وکلا و حق بر استفاده از وکیل مستقل، از جمله حقوقی است که مردم دارند تا به واسطه آن، حق دفاع آن‌ها در جهت تضمین برگزاری یک محاکمه عادلانه و منصفانه تضمین شود و این مهم از تکالیف و وظایف حاکمیت است تا حق مردم را در برخورداری از خدمات وکلای مستقل با عدم مداخله در تشکیلات حرفه ای وکلا و ایراد خدشه به استقلال کانون‌های وکلا حفظ و آن را در معرض مخاطره قرار ندهد.

این عضو هیأت رئیسه کانون وکلا ادامه داد: محافظت از حق دفاع شهروندان و حق آنان در دسترسی آزاد به وکیل غیر وابسته به نهادهای حاکمیتی به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان رابطه ای مستقیم با استقلال وکیل و کانون وکلا دارد و نتیجه وابستگی وکیل و کانون وکلا به قوه قضائیه یا هر یک از نهادهای حاکمتی دیگر، دستاوردی جز اخلال در استیفای حق دفاع شهروندان و در نتیجه ایجاد مانع در مسیر حق برخورداری آن‌ها از محاکمات منصفانه و عادلانه که تضمین و تأمین آن از وظایف اصلی قوه قضائیه است، نخواهد داشت./ ایرنا