محسنی اژهای با اشاره به اقداماتی که در اعطای مرخصی به بیش از یکصد هزار زندانی و حفظ بهداشت زندانها صورت گرفته، بیان کرد: با این اقدامات اصولی و بهموقع، امروز زندانها از شرایط مناسبی برخوردارند.

 

zendanha.jpg (95 KB)

 

غلامحسین محسنی اژهای در اولین جلسه شورای روسای دادگستری و دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور به تشریح تدابیر قوه قضاییه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا پرداخت و با اشاره به اقداماتی که در اعطای مرخصی به بیش از یکصد هزار زندانی و حفظ بهداشت زندانها صورت گرفته، بیان کرد: با این اقدامات اصولی و بهموقع، امروز زندانها از شرایط مناسبی برخوردارند.

وی همچنین از نهایی شدن دستورالعمل 22 بندی برای نحوه فعالیت بخشهای ستادی و صف دستگاه قضایی متناسب با تصمیمات ستاد ملّی مقابله با کرونا خبر داد و با بیان اینکه این شیوه نامه پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ میشود، به تشریح برخی موارد مهم آن پرداخت.

دورکاری یکسوم نیروها، اجرای طرح فاصله گذاری برای آندسته از همکارانی که حضورشان در ادارات الزامی است، استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در تمامی فرایندهای قضایی و تعیین نحوه حضور طرفین دعوا در دادسراها و دادگاهها از جمله بندهای مندرج در این دستورالعمل است. در این دستورالعمل همچنین شیوه محاکمه متهمانی که بازداشت موقت هستند، تعیین شده و ایجاد پیشخوان قضایی برای اطلاعرسانی به طرفین دعوا و همچنین راهنمایی مراجعان در جهت رعایت ضوابط بهداشتی و استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون تعیین مجازات جایگزین و تعلیق و تعویق مجازات و اجرای احکام برای کاهش جعیت کیفری نیز مورد تأکید قرار گرفته است./ ایسنا