بهزادی‌ راد اعلام کرد: مرخصی نازنین زاغری تا پایان فروردین 99 تمدید شده است. اکنون منتظر نظر مسئولان قضایی درباره بهره‌مندی وی از آزادی مشروط هستیم.

 

nazanin zaghari.jpg (63 KB)

 

محمود بهزادی‌راد وکیل مدافع نازنین زاغری ظهر امروز (دوشنبه) در رابطه با این موضوع بیان کرد: اکنون منتظر اعلام نظر مسئولان و مقامات قضایی درباره بهره‌مندی وی از آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 هستیم، زیرا موکل طبق قانون شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارد. در ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت به حبس تعزیری آمده است، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف - محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب - حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ - به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت - محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند./ ایرنا