قاضی صلواتی رئیس شعبه ١5 دادگاه انقلاب اسلامی از برگزاری آخرین جلسه محاکمه فریبا عادلخواه خبر داد.

 

Fariba Adelkhah.jpg (90 KB)

 

قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ١5 دادگاه انقلاب اسلامی در مورد محاکمه عادلخواه بیان کرد: نامبرده امروز با حضور وکیل تعیینی در شعبه 15 محاکمه و آخرین دفاع از وی اخذ شد. در مهلت مقرر قانونی حکم این متهم صادر خواهد شد.

لازم به ذکر است که 25 تیر 98 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه اصل بازداشت را تایید کرد و بعد از آن ١٧ دی ماه ٩٨، سعید دهقان وکیل فریبا عادلخواه گفت: اتهام اصلی موکلم جاسوسی بود و خانم عادلخواه علاوه بر تبرئه از اتهام جاسوسی، از اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق طرح مباحثی از جمله مخالفت با قانون حجاب اجباری و مخالفت با قوانین تبعیض آمیز میان زن و مرد نیز تبرئه و منع تعقیب صادر شد. شعبه اول بازپرسی دادسرای امنیت شهید مقدس اوین در جلسه رسیدگی به پرونده عادلخواه که بیش از سه ساعت و نیم طول کشید، همزمان با اخذ آخرین دفاع و همچنین دفاعیات کتبی و شفاهی، سه اتهام دیگر برای او اضافه کرد. با توجه به تأیید دادستانی، کیفرخواست با دو اتهام دیگر با عناوین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب می‌رود./ ایرنا