وکیل مـدافع محمد علی نجفی خبر داد: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران، موکل بنده را به لحاظ ارتکاب قتل عمد به 6 سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرده است.

 

najafi yebar dg.jpg (56 KB)

 

حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره رای صادره برای موکلش بیان کرد: دادگاه با تایید قتل عمد، درباره اخلال در نظم مربوط به ارتکاب قتل عمد موکلم را به 6 سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین دادگاه درباره ایراد جرح گلوله به دست که قبلاً قرار موقوفی تعقیب صادر شده بود، موکلم را به چهار سال حبس تعزیری و نیز درباره نگهداری سلاح حکم به یک سال و 3 ماه حبس تعزیری داده است.

وی ادامه داد: ما رای صادره را در تضاد با قوانین موضوعه می‌دانیم و معتقدیم بر خلاف عدالت قضایی صادر شده است و نسبت به آن فرجام‌خواهی خواهیم کرد؛ چراکه دیوان عالی کشور پس از نقض رای شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران نظر به قتل شبه عمد داده بود ولی دادگاه کنونی مجدداً بدون توجه به نظریه دیوان عالی کشور، رای قتل عمد را صادر کرده و مبادرت به تشدید مجازات کرده است. دادگاه به آرای عادی دیوان عالی کشور استناد کرده است، در حالیکه در قانون، آرای وحدت رویه برای قضات لازم الاتباع است ولی دادگاه به طور مکرر تفسیر موسع از قانون مجازات اسلامی کرده است. دیوان عالی کشور قبلاً با شبه عمد دانستن قتل، راه را برای دفاع موکل باز کرده بود اما دادگاه عین رای قبلی را صادر و به قتل عمد حکم داده است و  نظرش این بوده که آقای نجفی خودش را به آگاهی معرفی نکرده است؛ در حالیکه رئیس آگاهی صراحتا گفته که ایشان خود را تسلیم کرده است، فلذا باید مشمول تخفیف مجازات قرار می‌گرفت که این مورد را دادگاه رعایت نکرده و برای محکومیت موکل باز هم تفسیر موسع از قوانین کرده است.

گودرزی افزود: ما به رای صادره فرجام خواهی می کنیم و در صورت فرجام خواهی پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و چنانچه که دیوان عالی دادنامه را مجددا نقض کند، پرونده به قسمت آرای اصراری دیوان عالی کشور (هیات عمومی دیوان عالی) ارسال و در آنجا بررسی خواهد شد./ ایسنا