حقوقدان احمدی اظهار کرد: پیشنهادم به مجلس آینده (مجلس یازدهم) این است که اصول قانون اساسی را بخوانند؛ چرا‌که اعمال قوه مقننه باید از طریق مجلس بگذرد و اگر مانند مجلس گذشته کار کنند، مجلس در حاشیه قرار خواهد گرفت.

 

nemat ahmadi.jpeg (54 KB)

 

نعمت احمدی در پیشنهادات حقوقی به مجلس یازدهم و نمایندگان آینده بیان کرد: فعلاً توقعی از مجلس یازدهم نمی‌توان داشت؛ زیرا مجلس یازدهم، مجلس استثنایی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است و مانند مجلس اول می‌شود که بیشتر نمایندگانش سابقه نمایندگی نداشتند، چون در مجلس یازدهم نیز تنها 56 نفر نماینده سابقه نمایندگی دارند. متاسفانه از الان اکثریت منتخبین مجلس برای ریاست مجلس مسابقه گذاشتند و حدود هشت نفر خود را در معرض ریاست مجلس می‌دانند، حتی یک آقایی گفته بود که اگر رئیس مجلس نشوم، وارد مجلس نخواهم ‌شد؛ لذا مجلس یازدهم پر تنش است و تا شکل بگیرد مسئله دارد، باید صبر کرد تا این مجلس شکل بگیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه مجلس دهم تازه در روزهای آخر کاری‌اش یادش افتاده که مصوبات را از طریق طرح و لایحه تصویب کند. ما قوانینی داریم که از اول تاکنون آزمایشی بودند، مانند قوانین آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفری یا قوانین مجازات که دائمی نشدند یا قانون تجارت که هنوز تصویب نشده است. در کل مجلس دهم منفعل بود و این چند روز آخر هر روز مصوباتی دارند، تازه یادشان افتاده که می‌شود برخی از قوانین را از طرق اصلاح آیین نامه داخلی مجلس اصلاح کرد. پیشنهادم به مجلس آینده این است که اصول قانون اساسی را بخوانند؛ چراکه اعمال قوه مقننه باید از طریق مجلس بگذرد و اگر به مانند مجلس دهم کار کنند، مجلس در حاشیه قرار می‌گیرد. لذا باید دید که مجلس یازدهم در وسط این مسائلی که وجود دارد آیا مجلس سیاسی می‌شود یا مجلس کاری؟

حقوقدان احمدی اضافه کرد: یکی از معضلات ما تنقیح قوانین است، باید قوانین منسوخ را دور بریزیم و قوانین حاکم را پیاده کنیم. کمیسیون بهداشت مجلس تنقیح  قوانین پزشکی را انجام داد و بهتر است که مابقی کمیسیون ها مانند کمیسیون بهداشت، تنقیح قوانین را داشته باشند. اگر مجلس یازدهم کاری شد، باید هر کمیسیون قوانین مربوط به خودش را تنقیح کند و به جای آتش زدن برجام بهتر است مجلسیان، قوانین مادر را که مجالس دهگانه تصویب نکردند را حل کنند./ ایسنا