مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، اظهار داشت: در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است، استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است؛ البته در این راستا نیز لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم.

 

1413875598449_Geramii-th3.jpg (47 KB)

 

اشرف گرامی‌زادگان در برنامه‌ای که شب گذشته (3تیرماه) به صورت ویدئو کنفرانس به مناسبت روز دختر برگزار شد، با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: بیش از 10 سال قبل  این لایحه در قوه قضاییه تدوین شد؛ سپس وارد دولت و مجلس شد؛ در مجلس زمان طولانی ماند زیرا طرحها و لوایح دیگری در اولویت قرار گرفت و به عنوان شهروند متاسفم که قوانین مربوط به زنان خانواده و کودکان معمولاً با اطاله بررسی می‌شود. این قانون در 51 ماده و 15 تبصره آمده و شامل افراد زیرسن 18 سال است.

وی ادامه داد: تکالیف والدین در این قانون مشخص شده است. کودک باید از لحاظ روانی و جسمی سالم باشد، کودک باید بتواند تحصیل کند. با کودک نباید بد رفتاری شود. اگر اعمال والدین منجر به فرار کودکان از خانه و یا مدرسه شود، همه موارد گفته شده به عنوان جرم تلقی می‌شود و همچنین هر دستگاه اجرایی وظیفه دارد از کودکان و نوجوانان در این حوزه حمایت کنند. هر دستگاه اجرایی وظایف خودش را دارد. به طور مثال در این زمینه پلیس اطفال و نوجوانان را داریم که وجود آن می‌تواند در زمینه کودک بزهکار و یا بزه دیده موثر باشد. همچنین سازمان زندانها باید استانداردهای خاصی را برای تفکیک میان زندانی کودک با بزرگسال قرار دهد. موضوع دیگر حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات مربوط به کودکان است که باید در بهزیستی مورد توجه قرار گیرد.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: یکی از مسائل مهم بحث ترک تحصیل است که در این قانون آمده که به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که کودک ترک تحصیل کند. این نکته بسیار مهمی در حق آموزش است. در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است، استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است. لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد، اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم. به نظر این لایحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر لایحه بسیار مفیدی است. هرچند که باز هم جای کار داشته است اما در مجموع به نظر لایحه بسیار خوب است./ ایسنا