انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پنج شنبه 99/3/5 در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد که نتایج آن ساعاتی پیش منتشر شد.

 

31omin.jpg (55 KB)

 

نتایج این دوره از انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به این شرح است:
 
١. سیدمهدی حجتی ١٩١٣ رای
٢. صمد زاهد پاشا ١٨٥٨ رای
٣. جلیل مالکی ١٨١٧ رای
٤.علیرضا آذربایجانی ١٦٩٩ رای
٥. محمود حبیبی ١٦٣٨ رای
٦. عبداالله سمامی ١٥٨١ رای
٧. نادر دیوسالار ١٤٩٨ رای
٨. حیدر حسن زاده ١٤٢٥ رای
٩. کارن روحانی ١٤١٧ رای
١٠. محمدتقی غفاری فردوئی ١٢٠١ رای
١١. میترا ضرابی ١١٨١ رای
١٢. سوده حامد توسلی ١١٦٨ رای
١٣. التفات سنائی ١١٥٢ رای
١٤. سعید باقری ١١٣١ رای
١٥. محمدرضا کامیار ١٠٤٩ رای
١٦. سهیل طاهری ١٠٤٠ رای
١٧. سیدکاظم حسینی ٩٧٢ رای
١٨. داریوش اشرافی ٨56 رای/ ایسنا