سخنگوی هیات منصفه مطبوعات خبر داد: امروز (یکشنبه) در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به سه پرونده رسیدگی شد.

 

157173521.jpg (118 KB)

 

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در رابطه با این موضوع بیان کرد: در در جلسه امروز به پرونده مدیر مسئول سایت 90 اقتصادی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که  هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیرمسئول روزنامه ایران به  اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و  افترا رسیدگی شد که در مورد اتهام اول با اکثریت قریب به اتفاق آرا و در اتهام دوم به اتفاق آرا متهم مجرم شناخته شد و درهر دو اتهام نیز مستحق تخفیف دانسته نشد.

وی افزود: در پرونده سوم نیز با اعلام رضایت شاکی ختم رسیدگی اعلام شد./ ایسنا