وکیل مدافع یکی از محکومان به اعدام مرتبط با حوادث آبان 1398 اعلام کرد که امروز درخواست رسیدگی دوباره به پرونده‌های موکلانشان را در قالب ماده 477 به رییس قوه قضاییه ارسال کرده‌اند.

 

Aban98.jpg (74 KB)

 

حسین تاج وکیل مدافع محمد رجبی در این باره بیان کرد: به همراه 4 وکیل دیگر پرونده را مطالعه کردیم و امروز درخواست اعمال ماده 477 را ضمن یک لایحه خدمت رییس قوه قضاییه ارائه دادیم؛ البته در کنار آن دستور توقف اجرای حکم اعدام هم داشتیم.

وی ادامه داد: درخواست اعمال ماده 477 برای این است که در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تاج افزود: هنوز درخواست اعاده دادرسی تقدیم نشده، اما هفته آینده این درخواست به دیوان عالی کشور ارائه می‌گردد. درخواست اعاده دادرسی از اسباب توقف اجرای حکم اعدام است. قانونا حکم هنوز متوقف نشده و انشالله با ثبت اعاده دادرسی در هفته اینده امکان پذیر می شود؛ البته که اجرای آن منوط به جری تشریفاتی است که هنوز مهیا نبوده و البته اطمینان به مساعدت مرجع قضائی در اینخصوص داریم./ ایسنا