مدیرکل دفتر امورحقوقی سازمان جنگلها با بیان اینکه از چهار پلاک وقف شده دماوند، سند مالکیت دو پلاک ثبتی 68 و 69 به دولت بازگشت، از حل مشکل دو پلاک دیگر در آینده نزدیک خبر داد.

 

4472859.jpg (119 KB)

 

رضا افلاطونی مدیرکل دفتر امورحقوقی سازمان جنگلها در این رابطه بیان کرد: سازمان اوقاف از 11 پلاک ثبتی دماوند بر مالکیت چهار پلاک ثبتی مدعی بود که روز گذشته سند دو پلاک ثبتی 68 و 69 به دولت بازگشت ولی هنوز مالکیت دو پلاک ثبتی 35 و 37 در حال بررسی است.

وی ادامه داد: اختلاف نظرهایی میان دو سازمان جنگلها و اوقاف وجود دارد. نظر ما این است که جنگلها و مراتع قابل وقف نیستند ولی سازمان اوقاف معتقد است این مناطق قبل از قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال 1341 و حدود 500 یا 600 قبل سال وقف شده است. این اختلاف نظرهای حقوقی به زودی رفع خواهد شد. مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها اضافه کرد: به زودی مشکل دوپلاک دیگر نیز حل خواهد شد./ ایسنا