1399/05/09

سازمان جنگل‌ها: به زودی سند دو پلاک دیگر دماوند نیز به دولت باز می‌گردد

مدیرکل دفتر امورحقوقی سازمان جنگلها با بیان اینکه از چهار پلاک وقف شده دماوند، سند مالکیت دو پلاک ثبتی 68 و 69 به دولت بازگشت، از حل مشکل دو پلاک دیگر در آینده نزدیک خبر داد.

 

4472859.jpg (119 KB)

 

رضا افلاطونی مدیرکل دفتر امورحقوقی سازمان جنگلها در این رابطه بیان کرد: سازمان اوقاف از 11 پلاک ثبتی دماوند بر مالکیت چهار پلاک ثبتی مدعی بود که روز گذشته سند دو پلاک ثبتی 68 و 69 به دولت بازگشت ولی هنوز مالکیت دو پلاک ثبتی 35 و 37 در حال بررسی است.

وی ادامه داد: اختلاف نظرهایی میان دو سازمان جنگلها و اوقاف وجود دارد. نظر ما این است که جنگلها و مراتع قابل وقف نیستند ولی سازمان اوقاف معتقد است این مناطق قبل از قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال 1341 و حدود 500 یا 600 قبل سال وقف شده است. این اختلاف نظرهای حقوقی به زودی رفع خواهد شد. مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها اضافه کرد: به زودی مشکل دوپلاک دیگر نیز حل خواهد شد./ ایسنا