نشست علمی-کارشناسی خط لوله نفت و گازاز دیدگاه کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست محیطی کنوانسیون تهران 15مردادماه

ساعت 18 تا 30/19 به صورت وبینار برگزار می‌گردد.

 

neshast.jpg (45 KB)

 

سخنران این نشست دکتر ساسان صیرفی، استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران می‌باشد.

لینک ورود به نشست به شرح زیر است:

(http://vclas9.ut.ac.ir/lawpol2)