محمدحسین درودی، ضمن تکذیب این موضوع اظهار داشت: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی هیچ گونه دستور قضایی در این زمینه صادر نکرده است.

 

1_1.jpg (104 KB)

 

وی تاکید کرد: کلیه مطالب منتشر شده در خصوص ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه با دستور دادستانی کذب است و صحت ندارد./ ایسنا