میرمجید طاهری درباره دادگاه روز گذشته سعید مرتضوی اظهار داشت: دیروز دادگاه اظهارات طرفین را استماع کرد و منتظر تصمیم قضات هستیم؛ احتمالاً وقت رسیدگی مجدد تعیین می‌شود.

 

31078_L16x9.jpg (60 KB)

 

میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح الامینی درخصوص شکایت عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از کشته‌شدگان کهریزک و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، از سعید مرتضوی و جزئیات جلسه دادگاه دیروز، بیان کرد: پرونده موکل من دو قسمت داشت که یک قسمت آن مربوط به شعبه 76 و اتهام بازداشت غیرقانونی بود که رأی صادر شد و قسمت دیگر در شعبه 22 تجدید نظر بود که در رابطه با اتهام معاونت در قتل آقای مرتضوی بود.

وی ادامه داد: مرتضوی نسبت به رأی صادر شده توسط شعبه 76 برای اتهام بازداشت غیرقانونی، درخواست اعاده دادرسی داد که در شعبه اول دیوان عالی کشور این درخواست تجویز شد، یعنی اجازه داده شد که پرونده مجدداً رسیدگی شود و به شعبه 8 کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

طاهری افزود: حدود 10 روز قبل به من اطلاع دادند و‌ برای دیروز تعیین وقت شد. برای کلیه شکات آقای مرتضوی اطلاعیه ارسال شده است، جلسه دیروز با حضور قضات، نماینده دادستان، آقای مرتضوی و وکیلشان و آقای روح‌الامینی تشکیل شد. دیروز دادگاه اظهارات طرفین را استماع کرد و منتظر تصمیم قضات هستیم احتمالاً وقت رسیدگی مجدد تعیین می‌شود./ ایلنا