هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره محدودیت اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان را از بعد شرعی، ابطال کرد.

 

157144876.jpg (80 KB)

 

بر اساس رأی صادره، نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 16814؍102؍99-21؍2؍1399 اعلام کرده است: «موضوع بخشنامه شماره 170061-24؍12؍1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 138؍101؍د-17؍1؍1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه 13 اردیبهشت ماه سال جاری فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می شود:

اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال می‌شود.

البته پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 27 تیر 1396 بخشنامه شماره 170061-1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مطابق قانون، در حدود اختیارات قانونی دانسته بود که  قابل ابطال نبود./ ایرنا