وکیل مدافع محمد علی نجفی اظهار داشت: جلسه هفته آینده هیات عمومی دیوان عالی کشور، آخرین جلسه  رسیدگی دیوان عالی در رابطه با پرونده قتل میترا استاد است.

 

najafiyebardg.jpg (56 KB)

 

حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمد علی نجفی در رابطه با این موضوع بیان کرد: در جلسه رای اصراری دیوان عالی کشور در هفته آینده در رابطه با پرونده موکلم، یا قتل عمد تایید می‌شود و پرونده به اجرای احکام میرود و یا رای پرونده نقض می‌شود و به عنوان قتل شبه عمد به شعبه جدیدی از دادگاه کیفری یک استان تهران یعنی شعبه هم عرض ارسال می شود و یا اینکه دیوان عالی پرونده را به دلیل نقص تحقیقات به شعبه 41 دیوان عالی ارسال می‌کند. در نهایت هر تصمیمی که دیوان عالی کشور بگیرد دیگر قابل اعتراض نیست.

وی ادامه داد: موکلم در این پرونده سه اتهام دارد؛ اولین اتهام قتل عمد است که برای تعیین تکلیف در مورد شبه عمد یا عمدی بودن آن، پرونده به هیات عمومی ارسال شد. اتهام دوم ایراد جرح به خانم میترا استاد است که شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران آقای نجفی را به تحمل 4 سال حبس محکوم کرده بود که شعبه دیوان عالی این محکومیت را نقض بلاارجاع کرد و آن را قابل تعقیب ندانست؛ لذا این اتهام منتفی شد. اتهام سوم موکلم نگهداری سلاح غیرمجاز است که دادگاه او را به یک سال و سه  ماه حبس محکوم کرده که شعبه 41 دیوان عالی کشور به ریاست آقای رازینی این اتهام را تایید و ابرام کرد. به این ترتیب این پرونده راهی هیات عمومی دیوان عالی کشور شد تا ظرف روزهای آینده سرنوشت آن تعیین شود./ ایسنا