رئیس کل دادگستری فارس اظهار داشت: حکم قصاص نوید افکاری، متهم به قتل صبح امروز (شنبه) با اصرار اولیاء دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد.

 

61729872.jpg (69 KB)

 

سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در رابطه با این موضوع بیان کرد: این متهم 46 روز پس از ارتکاب جنایت در شهریور ماه 97 دستگیر و پرونده وی پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس ویژه قتل در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز با صدور قرار جلب به دادرسیِ معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز  جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان فارس ارسال گردید.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسه علنی رسیدگی به این پرونده، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان که با حضور دو قاضی تشکیل گردید، متهم اصلی پرونده را به قصاص نفس محکوم کرد. پس از این نیز رأی صادره با  اعتراض وکیل مدافع متهم در شعبه 35 دیوان عالی کشور بررسی که در نهایت حکم صادره مبنی بر قصاص نفس قطعیت یافت و پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیاء دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد.

لازم به ذکر است روند رسیدگی به این پرونده از سال 1397 آغاز شده بود که تا ابتدای امسال به طول انجامید./ ایسنا