احمد مومنی‌راد اظهار داشت: مدیر مسئول خبرگزاری خبر آنلاین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با نظر هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد.

 

DadgahMatbooat23.jpg (74 KB)

 

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح این جلسه دادگاه مطبوعات، بیان کرد: در روز یکشنبه ششم مهرماه در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران دو پرونده به ریاست قاضی رستم‌پور و یک پرونده به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

وی ادامه داد: پرونده اول برای مدیر مسئول خبرگزاری خبر آنلاین با عنوان اتهامی نشر اکاذیب  به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیات منصفه در اتهام فوق‌الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و همچنین با اکثریت آرا او را مستحق تخفیف دانست. پرونده دوم نیز، مربوط به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افترا برای مدیر  مسئول نشریه نبض بازار بود که در ابتدای جلسه ریاست محترم دادگاه اعلام کرد به علت تقاضای استمهال از سوی شاکی و متهم به منظور مصالحه و پذیرش دادگاه رسیدگی به پرونده به آینده موکول شد.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران افزود: پرونده سوم نیز برای مدیر مسئول سایت بولتن نیوز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا بود که هیات منصفه در دو اتهام فوق‌الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست./ ایلنا