احمد مومنی‌راد اظهار داشت: هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران مدیر مسئول روزنامه قانون را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف نیز ندانست.

 

DadgahMatbooat23.jpg (74 KB)

 

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح آخرین جلسه دادگاه مطبوعات، بیان کرد: روز یکشنبه 13 مهرماه سال جاری در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی 3 پرونده بررسی شد.

وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول روزنامه قانون به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

مومنی‌راد افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری هفت راه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که پس از تشکیل دادگاه، وکیل شاکی رضایت خود را به ریاست دادگاه اعلام کرد و پرونده مختومه اعلام شد و پرونده سوم نیز مربوط به مدیر مسئول روزنامه شهروند به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که با اعلام رضایت شاکی پرونده مختومه اعلام شد./ ایسنا