وکیل مدافع رضا اسلامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: امروز (چهارشنبه) اولین جلسه رسیدگی به اتهام موکل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 

77nafar.jpg (65 KB)

 

رسول کوهپایه زاده، وکیل مدافع رضا اسلامی در رابطه با این موضوع بیان کرد: امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهام موکلم در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و کیفرخواست قرائت شد و اتهام همکاری موکل با دولت متخاصم آمریکا به ایشان تفهیم شد که موکلم به دفاع از خود پرداخت.

وی افزود: احتمالاً رسیدگی به این پرونده چندین جلسه ادامه خواهد داشت. منتظر ابلاغ بعدی دادگاه جهت تعیین وقت جلسه رسیدگی و ادامه رسیدگی هستیم.

لازم به ذکر است، رضا اسلامی، فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاهی در کانادا و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در اردیبهشت ماه بازداشت شد./ ایلنا