رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: گره زدن بازار و اقتصاد کشور به اینکه در آن سوی عالم چه کسی رییس جمهور میشود، غلط است. جریان تحریف دنبال آدرس غلط دادن است و دانشکده های امریکایی و غربی این آدرس غلط ها را تدریس می‌کنند.

 

12859693_353.jpg (76 KB)

 

سید ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، بیان کرد: دادستان تهران ضمن رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، به این هم رسیدگی کند چطور افراد فاقد صلاحیت و کارتن خواب مورد تایید دستگاه‌های دولتی قرار گرفته اند؟

وی ادامه داد: گره زدن بازار و اقتصاد کشور به اینکه در آن سوی عالم چه کسی رییس جمهور میشود، غلط است. جریان تحریف دنبال آدرس غلط دادن است و دانشکده های امریکایی و غربی این آدرس غلط ها را تدریس می‌کنند.

 رئیسی افزود: به هیچ عنوان نباید اجازه داد امنیت جامعه دچار مخاطره شود. برخی با شرارت دنبال ایجاد ناامنی هستند و دستگاههای امنیتی انتظامی قضایی در سراسر کشور طبق قانون موظفند اجازه ندهند شرارت شکل بگیرند و تحرکات اشرار را زیرنظر بگیرند، هم اقدام پیشگیرانه کنند هم به موقع برخورد کنند./ باشگاه خبرنگاران جوان