نتایج آزمون ورودی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://result2.sanjesh.org/rsvekalat/rskvokala99/9908 قرار گرفت.

Azmoon.jpg (62 KB)

لازم به ذکر است که پذیرفته شدگان در این مرحله به مصاحبه شفاهی دعوت خواهند شد.