رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) اظهار داشت: از آنجایی که قانون برای آزمون وکالت ظرفیت در نظر گرفته است، برداشتن سقف آزمون وکالت، خلاف قانون است.

 

Koosha.jpg (68 KB)

 

دکتر جعفر کوشا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در خصوص سند تحول قضایی،‌ بیان کرد: به نظر می‌رسد وجود این سندها در ایجاد برنامه کمک کند که نقشه راه داشته باشیم. اما در دادگاه‌ها و دادسراها باید حرکت متعالی و مترقی قوه قضاییه در دفاع از حقوق آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم شاهد باشیم.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برای توسعه دستگاه قضا باید از بدنه قوه قضاییه یعنی از قضات و کارمندان استفاده شود؛ چون فراقوه‌ای دانستن قوه قضاییه موجب سیاسی تلقی کردن آن و ورود در بحث‌های سیاسی می‌شود. ما باید به سمت نقطه مطلوب حرکت کنیم و قانون را اجرا کنیم به گونه‌ای که آموزش و معیشت قضات در نظر گرفته شود یعنی رضایتمندی مردم از قوه قضاییه شامل دو موضوع می‌شود، یکی دانش و دیگری سلامت قضات و کارمندان است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: بر همین اساس قوه قضاییه باید به جای ابلاغ سند، معیشت کارمندان و قضات را در نظر بگیرد و آنها را تأمین کند و افراد اصلحی را گزینش کند که دانش کافی در خصوص مسائل قضایی را دارا باشند. اگر در موضوع آموزش و معیشت کارکنان دستگاه قضا کار کنیم، می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و این اسناد می‌تواند در کنار این عملکرد ابزار مناسبی باشد.

دکتر کوشا در پاسخ به این سؤال که در بندی از سند تحول قضایی ذکر شده است که جذب وکیل نباید سقف تعداد داشته باشد، نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: قوه قضاییه معتقد است در آینده براساس نیازهایمان نصاب علمی را در نظر بگیریم و سقف آزمون وکالت برداشته شود که فعلاً این موضوع خلاف قانون است چون قانون برای آزمون وکالت ظرفیت در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: من معتقدم که ظرفیت آزمون وکالت نباید برداشته شود و حتماً باید سقف داشته باشد؛ در نظر گرفتن نصاب علمی بسیار مناسب و مثبت است اما برداشتن سقف موجب بالارفتن توقع مردم می‌شود و مشکل ساز خواهد شد. به نظر من فعلاً قانون باید رعایت شود تا بعدها قانون تغییر کند. وجود ظرفیت برای آزمون وکالت منطقی است./ ایلنا