علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در این اطلاعیه افزود: پیگیری حقوق حقه جامعه کشاورزان استان از جمله اولویتها و وظیفه دستگاه قضایی بوده و خواهد بود.

وی ادامه داد: خواسته‌ها و مطالبات این قشر زحمت کش موضوع سوء استفاده جریانهای معاند قرار گرفته و عوامل نفوذی مترصد جهت دهی اعتراضات در راستای نیل به اهداف سیاسی و خرابکارانه خویش برآمده اند و در جلسات نمایندگان کشاورزان  این موضوع گوشزد و مورد قبول قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تاکید بر برخورد با عوامل مخل نظم عمومی اضافه کرد: شناسایی مرتبط یا با گروه های معاند در دستور کار دستگاه های امنیتی قرار دارد.

لازم به ذکر است که در برخی شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر اخباری مبنی بر حرکت کشاورزان شرق و غرب اصفهان امروز چهارم اردیبهشت به سمت سد زاینده‌رود با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی از این رودخانه منتشر شده بود./ ایرنا