غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی بیان کرد: با صدور کیفرخواست این پرونده به دادگاه ارسال شده است و در مسیر انجام تحقیقات دادسرای نظامی با بکارگیری تیم های تخصصی در حوزه های مختلف و با بهره گیری از کارشناسان ذی ربط و با استفاده از جعبه سیاه هواپیما که خوانش آن انجام شد، دقیق‌ترین و فنی‌ترین بررسی‌ها انجام شده است و در قالب قرار نهایی و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این ادله و مستندات در اختیار کشورهای ذینفع و اوکراین قرار گرفته است و نحوه بررسی های دقیق قضایی نیز مورد تایید کشورهای دیگر که در جریان این پرونده بودند قرار گرفته است.

اسماعیلی درباره علنی و یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی افزود: این موضوع در اختیار رئیس دادگاه است، لکن تا کنون تصمیمی از جانب رئیس دادگاه اعلام نشده است.

 وی تاکید کرد: بررسی‌ها در این زمینه نشان از غیرعمدی بودن این حادثه دارد و ادعاها در خصوص عمدی بودن آن صحت ندارد.

اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست خبری و در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا نظر آقای رییسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری تغییر نکرده و ایشان قصد شرکت در انتخابات را ندارند؟ گفت: قبلا اعلام شده و همان پاسخ قبلی است و فعلا اتفاق جدیدی رخ نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره ادعای تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه خروج بابک زنجانی از کشور گفت: ادعای مطرح شده صحت ندارد. تعجب می کنیم از کسانی که خود آگاه و سیاستمدار و مدعی رسیدن به مقامات عالی هستند، بر اساس شنیده غیرواقعی اخبار کذب را مطرح می کنند. خروج از کشور نامبرده صحت ندارد.

وی درباره آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور گفت: بخشی از اموال ودارایی او به وزارت نفت ارسال شده و تیم قوی تلاش می کند تا  تعیین تکلیف اموال او را در خارج از کشور  انجام دهند و شرایط عمومی حاکم بر کشورها در حوزه کرونا و برخی محدوریت های دیگر باعث طولانی شدن این فرایند شده است‌ و انتخاب تیم منتخب برای شناسایی اموال نامبرده همچنان ادامه دارد./ ایسنا