وکیل مدافع محمد رجبی یکی از متهمان اعتراضات آبان ماه 98 اظهار داشت: جلسه دادگاه امروز موکلم، به دلیل عدم حضور قاضی دوم برگزار نشد و به روز دیگری موکول شد.

حسین تاج در این رابطه بیان کرد: امروز قرار بود به پرونده محمد رجبی و امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی محکومان آبان ماه 98 در شعبه 23 دادگاه انقلاب مجددا رسیدگی شود که علی رغم حضور نماینده دادستان و  متهمان و وکلا جلسه برگزار نشد و تجدید شد.

وی افزود: به دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده نیاز به تعدد قاضی دارد و قاضی دوم حضور نداشت، جلسه تجدید شد و هنوز وقت جدید تعیین نشده است.

لازم به ذکر است که امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی اعراضات آبان سال 98 هستند که از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند./ ایسنا