مسئولان محیط زیست مازندران صدور دستور رییس قوه قضاییه برای توقف اجرای حکم سه محیط بان مازندرانی را تایید کرده‌اند.

سه محیط‌بان مازندرانی سال 96 در منطقه نمارستاق آمل پس از مظنون شدن به شخصی که در منطقه حضور داشت و با دیدنشان اقدام به فرار کرده بود، اقدام به تعقیب و گریز کردند که طی آن ناچار به تیراندازی و شلیک به تایر خودرویش شدند و در نهایت نیز فرد مظنون به شکار را مقابل ویلای پدری اش دستگیر و بازداشت کردند.

فرد مظنون به شکار پس از رهایی از بازداشت علیه سه محیط بان شکایتی را در دادگاه بخش لاریجان مطرح کرد. قاضی دادگاه بدوی برای آنان در مجموع 18 سال حبس و سه سال انفصال از خدمت در نظر گرفت. این حکم پس از یک بار نقض شدن در دادگاه تجدیدنظر، در فرجام خواهی نهایی شاکی تبدیل به سه سال حبس برای هر یک از محیط بانان و یک سال انفصال از خدمت شد. دادگاه با توجه به نداشتن پیشینه کیفری محیطبانان 18 ماه از حبس را به مدت 2 سال تعلیقی و 18 ماه دیگر را لازم‌الاجرا اعلام کرد.

اجرای حکم محیط بانان از اول خرداد ماه سال 99 با انفصال یک ساله از خدمت شروع شد و در صورت متوقف نشدن حکم، باید از اول خرداد امسال به مدت 18 ماه به زندان می رفتند.

حکم این سه محیط بان مازندرانی فروردین ماه امسال پس از ناکامی تلاش ها و رایزنی های فراوان برای کسب رضایت شاکی و به دنبال شهادت محیط بانان زنجانی رسانه ای شد. پس از این رسانه ای شدن موضوع، با توجه به این که تنها راه باقی مانده قانونی، درخواست اعمال ماده 477 از رییس قوه قضاییه بود، این درخواست از سوی محیط زیست ارائه شد و مورد حمایت تشکل های زیست محیطی و کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بنابراین رییس قوه قضاییه نیز بتازگی دستور توقف اجرای حکم را صادر کرده است. بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص رسیدگی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد بررسی و رأی قطعی جدید صادر شود./ ایرنا