رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: هدف این طرح این است که مدیران و مسئولانی که اتهامی متوجهشان باشد تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند.

موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور بیان کرد: کلیات و جزئیات این طرح در جلسات این هفته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته می شود تا کارشناسی های انجام شده، به بحث گذاشته شود و اعضای کمیسیون نظر خود را مطرح کنند.

وی‌ ادامه داد: هدف این طرح این است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجهشان باشد تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند، موضوع اتهام ها و جزئیات این موضوع هم از سوی طراحان مشخص شده است.

غضنفرآبادی افزود: در واقع این طرح متوجه مسئولان و مدیرانی است که اتهام متوجه آنها باشد و در خصوص مدیران و مسئولانی که شرایط مورد نظر این طرح را نداشته باشند، چنین بحثی مطرح نیست./ ایسنا