حمیدرضا گودرزی با بیان اینکه موکلم یک سوم از دوران حبس خود را گذرانده است و مشمول آزادی مشروط می شود، اظهار داشت: ما تقاضای آزادی مشروط را دادیم ولی هنوز با آن موافقت نشده است.

حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی در این رابطه بیان کرد: موکلم در ایام عید به مرخصی آمد؛ که البته از همان روز اول تب و لرز داشت و بعد از آزمایشات مشخص شد کرونا دارد و 15 روز قرنطینه شد.

وی ادامه داد: بعد از پایان  قرنطینه و بهبودی، موکلم دوباره به زندان بازگشت.

گودرزی افزود: موکلم یک سوم از دوران حبس خود را گذرانده است و مشمول آزادی مشروط می شود و ما تقاضای آزادی مشروط را دادیم ولی هنوز با آن موافقت نشده است./ ایسنا