مدیر کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه درباره جزئیات منابع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه توضیحاتی ارائه داد.

محمدرضا امینیان، مدیر کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این رابطه بیان کرد: سوالات امتحانی برای داوطلبان وکالت مرکز وکلای قوه‌قضائیه از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود و براساس اصلاحیه صورت گرفته منابع سوالات امتحانی آزمون وکالت شامل حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، متون فقه در حد تحریرالوسیله، حقوق ثبت و حقوق‌اساسی هستند.

وی ادامه داد: پیش از این رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام کرده بود درس حقوق اساسی به منابع آزمون وکالت اضافه شده است و حالا با اصلاح ماده 11 آیین نامه مرکز وکلا، درس حقوق اساسی به طور رسمی به منابع آزمون وکالت اضافه شده است. قانون اساسی هر کشور به‌ عنوان قانون مادر و زیربنای تمام قوانین به شمار می‌رود؛ بر این اساس لزوما باید یک حقوقدان و به خصوص یک وکیل از مفاد آن مطلع و آگاه باشد، لذا اضافه شدن درس حقوق اساسی به منابع آزمون وکالت اقدام بسیار خوبی است. اضافه شدن درس قانون اساسی به منابع آزمون وکالت باعث می‌شود متقاضیان بعد از قبولی در آزمون کالت به نحو بهتری بتوانند در موارد لازم به مفاد این قانون استناد و در مسیر احقاق حق موکل گام بردارند.

امینیان اضافه کرد: اصلاحیه ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است./ باشگاه خبرنگاران جوان