ابوذر نصراللهی اظهار داشت: ظاهراً یکی از شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی، حمایت از سازمان‌های مردم نهاد است بنابراین ما امیدواریم که اگر آقای رئیسی با این شعار وارد عرصه انتخابات شوند، امروز پرونده جمعیت را بررسی کنند.

ابوذر نصراللهی وکیل مدافع جمعیت امام علی(ع)، در خصوص آخرین جزئیات پرونده جمعیت امام علی(ع)، بیان کرد: پرونده فعلاً در دادگاه تجدید نظر تهران در نتیجه اعتراض ما به رای انحلال در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: وزارت کشور درخواست انحلال جمعیت امام علی(ع) را تقدیم دادگاه بدوی کرد و دادگاه بدوی بدون توجه به ادله و درخواست‌های ما، رأی را صادر کرد. درخواست ما این بود که در خصوص مسائلی که وزارت کشور مطرح می‌کند، بازدید محلی صورت بگیرد. در خصوص شفافیت مالی نیز ما تقاضا داشتیم با توجه به اینکه تمامی صورت حساب‌های مالی که به تایید حسابرس رسمی رسیده و اداره مالیات بر مبنای آنها مالیات را صفر اعلام کرده است، علیرغم این مساله اگر ادعایی باشد باید در اینگونه موارد به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود که دادگاه بدوی این کار را انجام نداده است و یک رأی که شبیه یک بیانیه است را صادر کرد. قاضی محترم گفتند که برای ثبت در تاریخ مسائلی را می‌نویسیم که یکی از ادعاهای ما این است که وظیفه قاضی تاریخ‌نگاری نیست و وظیفه قاضی انشاء رأی عادلانه براساس مستندات قانونی است. در کشور ما قانون فصل‌الخطاب است نه هیچ امر و موضوع دیگری. آنچه که درخواست ماست، رسیدگی در چارچوب قانون و بدور از هرگونه شائبه است.

نصراللهی افزود: ظاهراً یکی از شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد است بنابراین ما امیدواریم که اگر آقای رئیسی با این شعار وارد عرصه انتخابات شده‌اند، امروز پرونده جمعیت را بررسی کنند و قطعاً اگر پرونده را بخوانند، نظری خلاف رأی دادگاه بدوی خواهند داشت. یعنی ما از باب راستی‌آزمایی می‌توانیم موضوع پرونده جمعیت امام علی(ع) را در خصوص این وعده انتخاباتی آقای رئیسی در نظر بگیریم.

وی اضافه کرد: من امیدوارم، چون معتقد بودم که یکی از اقشار شریف جامعه قضات هستند. غالب کسانی که در قوه قضاییه فعال هستند، افرادی هستند که به اصول اخلاقی و قانونی پایبند هستند. ممکن است اقلیتی وجود داشته باشد اما این افراد بسیار کم هستند. ما تنها چیزی که از دستگاه قضا انتظار داریم این است که پس از پایان رسیدگی احساس عدالت کنیم، یعنی بدانیم که به پرونده ما طبق قانون رسیدگی شده است. امیدوارم شعبه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی قانونی داشته باشد./ ایلنا