غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: باید تدبیری اندیشید تا اگر چنانچه فرد مسئول اعم از مدیر عامل، رئیس یا کارگر مرتکب جرمی شدند به تولید لطمه وارد نشود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در رابطه با جرائمی که ممکن است مسئولان یک کارگاه تولیدی مرتکب آن شوند، بیان کرد: از اولویت‌های قوه قضاییه با توجه به شرایط کنونی، حمایت از تولید و تولیدگر است. باید تدبیری اندیشید تا اگر چنانچه فرد مسئول اعم از مدیر عامل، رئیس یا کارگر مرتکب جرمی شدند به تولید لطمه وارد نشود.

وی ادامه داد: در راستای این تدابیر باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که فرد خاطی را حتی اگر لازم نبود بازداشت نکنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تدابیر اتخاذ شده اضافه کرد: یعنی پرونده شخص متخلف باید دنبال شود و حتی او به دادگاه هم برود، اما زندانی نشود و مواد اولیه او هم  حدالامکان توقیف نشوند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: مجموع این کارها برای این است که کارگران بیکار نشوند و در عین حال  جرم خاطیان دنبال شود./ باشگاه خبرنگاران جوان