رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: روند رسیدگی به پرونده 10 متهم سانحه هواپیمای اوکراینی در جریان است و به زودی جلسات رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

شکرالله بهرامی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز چهارشنبه در رابطه با این موضوع بیان کرد: روند رسیدگی به پرونده 10 متهم سانحه هواپیمای اوکراینی در جریان است و به زودی جلسات رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: امکان مطالعه پرونده هواپیمای اوکراینی برای وکلا فراهم شده است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبتهایش در رابطه با طرح بازگشت به سنگر هم افزود: به سربازان فراری اطمینان می‌دهیم که در صورت بازگشت، از تعلیق کیفر و تعلیق مجازات استفاده می‌کنیم و این سربازان بلافاصله معرفی به خدمت می‌شوند.
وی اضافه کرد: عدم بازگشت سربازان فراری به خدمت بر زندگی خانواده آنها و خودشان و آینده‌ آنها تاثیر منفی گذاشته است؛ در صورت بازگشت آنها به خدمت سربازی در پایان خدمت پرونده آنها با تخفیفات مناسبی که خودشان هم رضایت داشته باشند رسیدگی می‌شود./ ایسنا