دکتر نعمت احمدی اظهار داشت: از کلیه روسای قوه قضاییه در گذشته و اکنون از آقای محسنی اژه‌ای خواسته‌ای جز اجرای درست قوانین موجود نداریم.

دکتر نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در خصوص انتظارات از رئیس جدید قوه قضاییه، بیان کرد: ما خواسته‌ای از کلیه روسای قوه قضاییه در گذشته و اکنون از آقای محسنی اژه‌ای جز اجرای درست قوانین نداریم. همچنین توقع داریم نظریات ما را بشنوند و کارگروهی خارج از دستگاه قضایی تشکیل دهند و در آن کارگروه نقطه نظراتمان را ارائه دهیم. اگر اصلاحاتی با توجه به انتقادات مورد نظر بود، انجام دهند و اگر مورد تایید واقع نشد، قانونی برخورد کنند.

وی ادامه داد: پنجشنبه از دفتر آقای رئیسی با من تماس گرفتند و گفتند آمادگی شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما را داریم و مستقیما به ایشان می‌رسد؛ کانالی هم معرفی کردند و من اولین پیشنهادم را مکتوب با ذکر مستندات ارائه کردم یعنی اگر کانال و دریچه را باز بگذارند و به حرف‌های منتقدان گوش دهند، عملکرد مثبتی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: امروز رئیسی این دریچه را باز گذاشته و منتقدان و امثال من نیز باید کمک کنند و نظرات پیشنهادی خود را بدهند. محسنی اژه‌ای هم ادامه‌دهنده راه آقای رئیسی است با این تفاوت که عملی‌تر است چون بیشتر در میدان قضاوت بوده و مثل آقای رئیسی از سربازی به سرداری رسیده است، تمام مصائب قوه قضاییه را می‌شناسد و اگر ایشان موفق نشود، شخص دیگری نیز موفق نخواهد شد.

احمدی در خصوص نحوه برخورد با فعالان سیاسی و رسانه‌ها، افزود: ما به عنوان فعال سیاسی همیشه دلواپسی خود را داریم. امور سیاسی، قضایی و اجرایی تن به یکدستی نمی‌دهد، چون هر یک از اشخاص دیدگاه‌هایی دارند. مسائل اجتماعی چیزی نیست که دستوری بخواهند آنها را اجرا کنند. اگر انتقادها را نپذیرند و نشنوند، گرفتار خواهیم شد./ ایلنا