دکتر سیدمهدی حجتی در رابطه با انتظارات از رئیس جدید قوه‌قضائیه اظهار داشت: حداقل انتظار جامعه وکالت مستقل کشور است که آقای محسنی اژه‌ای، شکاف بین قوه قضائیه و کانون وکلا را ترمیم کند و اجازه ندهد که رابطه این دو نهاد در کشور بیش از این دچار آسیب شود.

دکتر سیدمهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با انتظارات از رئیس جدید قوه‌قضائیه بیان کرد: قوه قضائیه در بخش های مختلف نیاز به اصلاح و بازنگری در کارکردهای نهادهای زیرمجموعه خویش و در مواردی نیاز به حذف نهادهایی دارد که وجود و فعالیت آنها هیچ ارتباطی به وظایف این قوه ندارد و رئیس جدید قوه قضائیه به لحاظ تجربه و سابقه ای که در این قوه دارد، می تواند به راحتی این نقاط ضعف را شناسایی کند.

وی ادامه داد: تربیت وکیل دادگستری در زمره وظایف قوه قضائیه نیست، متاسفانه با تصویب ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه، قوه قضائیه با ورود و دخالت در حوزه وکالت کشور، مبادرت به تشکیل یک نهاد موازی در کنار کانون های وکلا کرد که باعث ایجاد یک فضای دوقطبی در جامعه وکالت کشور شد. رئیس جدید قوه‌قضائیه باید با جدیت هرچه تمام‌تر در مورد ادامه فعالیت این نهاد موازی تصمیم گیری کرده و امور وکالت در کشور را مانند سایر کشورهای پیشرفته و رو به پیشرفت جهان به کانون های وکلا واگذارد و به وظایف اصلی و سازمانی خویش بپردازد.

حجتی افزود: وقتی مدیران نهاد وکالت کشور حتی برای مراسم تودیع رئیس سابق و معارفه رئیس جدید قوه قضائیه دعوت نمی شوند و قوه قضائیه سهواً یا عمداً کانون های وکلا را نادیده می انگارد، طبعاً این احساس به وجود می آید که قوه قضائیه نگاه مثبتی نسبت به جامعه وکالت کشور ندارد. آقای محسنی اژه ای در همین ابتدای کار از بسیاری از فعالین اجتماعی، سیاسی و مطبوعاتی درخواست  کرد تا نقطه نظرات خویش را برای بهبود عملکرد قوه قضائیه به ایشان اعلام کنند لیکن در این رابطه هیچ کسب نظری از کانون های وکلای کشور به عمل نیاورد که این موارد نشانه های خوبی برای بهبود رابطه قوه قضائیه با کانون وکلا نیست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر علیرغم تمامی تلاشی که کانون های وکلا برای تعامل با قوه قضائیه به خرج می‌دهند، فاصله و شکاف چشمگیری میان این دو نهاد وجود دارد و حداقل انتظار جامعه وکالت مستقل کشور است که آقای محسنی اژه‌ای، شکاف بین قوه قضائیه و کانون وکلا را ترمیم کند و اجازه ندهد که رابطه این دو نهاد در کشور بیش از این دچار آسیب شود./ ایسنا