ازدواج آغازگر مسیری مشترک میان دختر و پسری است که چالش های زندگی را مشترکاً بر دوش می گیرند و در تلاطم امواج زندگی، بَلَم خود را بر آب انداخته و تقدیر خویش را به دست تلاش، همکاری، اعتماد، صبوری و تقویت مبانی خانواده وا می نهانند. اما طلاق پایان بخش این سفر پرتلاطم دریایی است و به مثابه غرق شدن بَلَم زندگی و یا حتی به خشکی نشستن آن برای آغاز کردن نوع بهتری از این سفر دریایی است. مادامی که زوجین تصمیم بر جدایی و طلاق می گیرند، اگر یکی از زوجین خواهان طلاق باشد، بایست دعوای حقوقی طلاق قضایی را مطرح کند و اگر هر دو طرف خواهان طلاق باشند، طلاق توافقی بهترین تجویز برای تسریع در تحقق خواسته ایشان است. البته هیچ مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری مقدمتاً طلاق را به زوجین پیشنهاد نمی دهد ولیکن اگر چاره حل مشکلات ایشان طلاق باشد، طلاق توافقی بهترین گزینه است.

وکیل طلاق توافقی به زوجین کمک می کند تا برای آخرین بار در خصوص مشترکات خویش و زندگی مشترک، توافق کنند از جمله مهریه زوجه، نفقه معوقه یا حال زوجه، اجرت المثل یا نحله زوجه، حضانت فرزندان، و حتی شرط تنصیف دارایی؛ این توافقات بایست مکتوب و پس از صدور نظریه مشاور خانواده مبنی بر عدم ایجاد سازش، به شعبه دادگاه خانواده که پرونده طلاق به آن ارجاع می گردد، ارائه نمایند. در واقع زوجین بایست پس از اینکه تصمیم خود را بر طلاق توافقی گرفتند، بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و یا اینکه مستقیماً به یکی از مراکز مشاور خانواده یا بهزیستی مراجعه و پس از ثبت درخواست طلاق توافقی، جلسات الزامی مشاوره خانواده را سپری کنند. پس از برگزاری 5 جلسه متوالی، و عدم ایجاد سازش، نظریه مربوطه صادر و یا در اختیار زوجین و یا مستقیماً برای دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال تا آن دفتر پس از تمکیل آن با سایر مدارک زوجین، دادخواست ایشان را ثبت و برای دادگاه خانواده ارسال کند.

پس از دریافت دادخواست و پیوست های الزامی آن، شعبه آنها را به نظر قاضی رسانیده و قاضی پرونده یا وقت رسیدگی تعیین خواهد نمود یا اینکه بدون تعیین وقت رسیدگی و با توجه به موجود بودن توافقات مکتوب زوجین در پرونده، حکم بر عدم امکان سازش صادر و در اختیار زوجین قرار می دهد.

بنا به راهنمایی بهترین وکیل طلاق: از تاریخ ابلاغ حکم به مدت 3 ماه زوجین زمان دارند تا با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق، طلاق خود را ثبت و صیغه طلاق قرائت شود. اگر در این مدت زوجین اقدام به ثبت طلاق نکنند، گواهی عدم امکان سازش صادره، فاقد اعتبار خواهد شد و زوجین بایست مجدد همین مسیر را از ابتدا طی نمایند.

پس اگر زوجین تصمیم بر طلاق توافقی دارند، و امکان ایجاد سازش میان ایشان نیز وجود ندارد، آگاه باشند که مسیر را اشتباهاً آغاز نکنند تا در این صورت زمان و هزینه مازاد بر ایشان تحمیل نگردد. لازم به ذکر است که پس از قرائت صیغه طلاق توافقی، زن بایست به مدت 3 ماه یا سه پاکیزه شدن از قاعدگی، عده طلاق نگه دارد و حق ندارد با مردی در این مدت ازدواج موقت یا دائم داشته باشد اما این محدودیت نسبت به مرد وجود ندارد و حتی اگر زوجین مطلقه تصمیم بر رجوع به یکدیگر را داشته باشند، بایست مجدد ازدواج کنند.