رئیس کل دادگستری استان خوزستان اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان آزاد شدند و تعداد دیگری که موارد امنیتی نداشته باشند، ظرف چند روز آینده، آزاد خواهند شد.

صادق مرادی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان با حضور در زندان سپیدار اهواز، با بازداشت شدگان اعتراضات کمبود آب در استان که هنوز در بازداشت هستند، دیدار و پس از استماع صحبت‌های آنان، دستورات آزادی و رسیدگی سریع به اتهامات این افراد را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در این رابطه بیان کرد: در روزهای اخیر بعد از دستور رئیس قوه قضائیه تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان این ناآرامی‌ها آزاد شدند و تعداد دیگری که موارد امنیتی نداشته باشند، ظرف چند روز آینده آزاد خواهند شد.

وی ادامه داد: آن افرادی که اتهامات امنیتی دارند خارج از نوبت و در اسرع وقت به اتهامات آنان رسیدگی می‌شود و کسانی که باعث اخلال در امنیت، سلب آرامش و آسایش مردم شدند و همچنین به اموال مردم آسیب رساندند و با معاندین نظام و دشمنان خارجی در ایجاد ناامنی‌ها و ناآرامی‌ها اخیر دست داشتند برخورد می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: در این دیدار برخی از این بازداشت شدگان مطالب خود را عنوان کردند و تعدادی از آنان آزاد و تعداد دیگری با تخفیفات قرار و سپردن وثیقه کفالت بزودی آزاد خواهند شد./ ایلنا