محمدمهدی حاج محمدی درخصوص تصاویر منتشر شده از زندان اوین: مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و عذرخواهم.

‏محمدمهدی حاج محمدی، رییس سازمان زندان‌ها در صفحه توئیتر خود نوشت: درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم./ ایسنا