علی القاصی مهر اظهار داشت: اگر فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی حل شود موضوع زندان هم درست می‌شود.

علی القاصی مهر دادستان تهران در بازدید از زندان تهران بزرگ از آزادی ٢٧٥ نفر از محکومان به حبس خبر داد و در این رابطه بیان کرد: در این بازدید ٦٨ نفر از محکومان مالی شناسایی و اقدامات لازم برای آزادی آن‌ها انجام شد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری 5348 نفر از زندان‌های استان تهران آزاد شدند، همچنین در این بازه زمانی شاهد کمک 13 میلیاردی خیرین برای آزادی زندانیان بوده‌ایم.
القاصی مهر افزود: اگر جامعه و بدنه جامعه درست شود زندان خود به خود درست می‌شود؛ زندان و محیط زندان و جمعیت کیفری آن، معلول کارکردهای اجتماعی است بنابراین اگر مشکل اشتغال و بیکاری را رفع کنیم، همچنین فقر جامعه و مشکلات معیشتی مردم مرتفع شود شاهد جرم نخواهیم بود.
دادستان تهران اضافه کرد: دو جرم مواد مخدر و سرقت اکثریت زندانی‌ها را شامل می‌شود. نزدیک به 90درصد کسانی که به دلیل مواد مخدر یا سرقت روانه زندان می‌شوند بیکار هستند، بنابراین اگر مشکل این افراد حل شود ما شاهد این همه گرفتاری و زندانی نخواهیم بود و اگر فرد شغل داشته باشد قطعا سر از زندان در نمی‌آورد. وقتی فردی بیکار است، شغلی و درآمدی ندارد به مشاغل کاذب روی می‌آورد و ممکن است در این حالت مرتکب جرائم خشن و جرائم سنگینی هم شود. بنابراین اگر فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی حل شود موضوع زندان هم درست می‌شود./ ایسنا